Rollespil / Yxenborg

Yxengaard er et skovprojekt der er centreret omkring opbygningen af en lokalitet i Tornby Klitplantage i Vendsyssel.

Lokaliteten blev anvist til rollespilsaktiviteter i 2007 og i 2011 og der blev der lavet en brugsretsaftale imellem Naturstyrelsen – Hjørring Kommune og rollespilsklubben TRoA. Formålet med lokaliteten er, at skabe et rekreativt område til rollespil, social og faglig læring, ude i naturen.

Siden 2007 har området vist sin berettigelse ved, at have facililteret en månedlig rollespilskampagne frem til nu, 2 år med en ugentlig anderledes undervisningsdag for elever med særlige indlæringsvanskeligheder, overnatningsture for misbrugere i misbrugsbehandling, skoleklasser der laver læringsrollespil, dagtilbud for børn og unge fra kommunal døgninstitution, med sociale vanskeligheder m.fl.

Derudover benyttes området af skovens øvrige gæster, som rekreativt område.

Kodeordene for projektet er leg og læring, og naturformidling er implicit en del af denne formidling.

Læs mere på yxenborg.dk og se kalender for arrangementer her